پست یافته: بانک اطلاعات مدارک گم شده و پیداشده کشور

 • منتخب جشنواره ملی کارآفرینی در سال 1387
 • قابل استفاده از طریق آدرس http://postyafteh.post.ir
 • بخش پیداشده ها: ثبت، جستجو و ویرایش مدارک پیداشده ماننده شناسنامه، گواهينامه، گذرنامه، کارت‌پايان‌خدمت، کارت‌ملي، مدارک خودرو و …
 • بخش مدارک گم شده: ثبت، جستجو و ویرایش مدارک گم شده و مشخصات مالکان آنها
 • امکان جستجو در اختیار عموم مردم با امکان ثبت آنلاین سفارش جستجوی دوره­ای
 • جستجوی هوشمند و اطلاع رسانی به مالکانی که مدارک آنان پیدا شده است
 • امکان درخواست انتقال و تحویل مدارک، چنانچه در شهر دیگری پیدا شده باشند
 • امکان ثبت سفارش آگهی مفقودی مدارک در روزنامه های کثیرالانتشار
 • مدیریت کاربران با امکان تعیین سطح دسترسی های متفاوت برای مدیریت، استانها و شهرستانها
 • ثبت ارسال مدارک پیداشده به سازمانهای صادر کننده
 • دارای ماژول فرم­ساز جهت اضافه نمودن مدرک جدید به بانک اطلاعاتی

بانک اطلاعات مدارک گم شده و پیداشده کشور