نرم افزار واسط سامانه مودیان مالیاتی شرکت سینامتانت (گنجینه)
– امکان ارسال انواع صورتحساب با پشتیبانی از تمامی الگوهای تعریف شده ( فروش، صورت وضعیت قرارداد پیمانکاری، صادرات و …)
– ثبت انواع تسویه صورتحساب ( نقد، نسیه، نقد و نسیه ) – امکان اصلاح و ابطال صورتحساب و همچنین ثبت صورتحساب برگشت از فروش
– امکان ارسال صورتحساب از طریق فایل اکسل
– امکان پیگیری وضعیت صورتحساب های ارسال شده
– تنظیمات نرم افزار : ثبت مشخصات فروشنده، شناسه یکتای حافظه مالیاتی، کلید خصوصی و رمز ورود به نرم افزار
– تعاریف اولیه : ثبت مشتریان و ثبت کالاها و خدمات با امکان تعیین نرخ مالیات بر ارزش افزوده
– تهیه و بازگردانی نسخه پشتیبان
سامانه مودیان شرکت سینا متانت