سیستم مدیریت کارگزاری بیمه اجتماعی رانندگان

 • تعریف کلیه کارگاه­های بیمه­ای (درون شهری، برون شهری، سواری برون­شهری)
 • نام­نویسی رانندگان
 • اسکن تصویر چهره راننده و آرشیو الکترونیکی مدارک پروانه فعالیت رانندگان اعم از گواهینامه رانندگی، کارت سلامت، کارت هوشمند، کارت فعالیت، پروانه بهره برداری خودرو، دفترچه کار
 • تعریف حداقل دستمزد و حق کارگزاری برای کارگاه­های بیمه­ای مختلف در بازه­های­ زمانی موردنیاز
 • ثبت دریافت حق بیمه برای یک یا چند ماه به صورت: نقدی-واریز به حساب بانکی – بدهکاری با امکان چاپ فیش
 • کنترل دقیق اعتبار مدارک و وجود وقفه در پرداخت حق بیمه هنگام ثبت
 • امکان ثبت استراحت پزشکی با محاسبه هوشمند در پرداخت حق بیمه و امکان تهیه گزارش خطاها
 • دارای زیر سیستم دبیرخانه بدون کاغذ با امکان صدور آنی انواع نامه به سازمان های مختلف ( مانند تعهدنامه، تمدید اعتبار، عدم اعتیاد، عدم سوء پیشینه و … با امکان درج خودکار تصویر چهره راننده)
 • انتقال اطلاعات رانندگان و سوابق ایشان از برنامه ListDisk سازمان تامین اجتماعی
 • مشاهده سوابق ماهانه رانندگان، ادغام شده با سوابق منتقل شده از برنامه ListDisk
 • تهیه آنی فایل لیست بیمه رانندگان، جهت ارائه به سازمان تامین اجتماعی
 • تهیه لیست بیمه کلیه رانندگان به صورت آزمایشی، جهت بررسی وجود خطاهای احتمالی
 • مدیریت کاربران با امکان تعیین سطح دسترسی های متفاوت
 • گزارش های مالی و بیمه­ای متنوع مانند -لیست رانندگانی که حق بیمه خود را پرداخت ننموده­اند، اعتبار مدارک آنها به اتمام رسیده و یا رو به اتمام است، بین سوابق آنها وقفه افتاده است- به کارگزاری بدهکار یا از کارگزاری بستانکار هستند – رانندگانی که طی یک ماه اینده، گواهینامه یا کارت هوشمند ایشان منقضی خواهد شد
 • دارای پنل اطلاع رسانی پیامکی مرتبط با قسمت گزارش­ها، با امکان گروه بندی و تعریف مخاطبین دلخواه، علاوه بر لیست رانندگان و ارسال پیام تبریک هنگام فرا رسیدن سالروز تولد رانندگان
 • تهیه و بازیابی نسخه پشتیبان
 • راه­اندازی شده در استان­های گلستان و همدان