نرم افزار  آزمایشگاه دامپزشکی

– انعطاف پذيري بالا و كاربري آسان براي ثبت نمونه ها، نتايج و نمايش و چاپ نتيجه آزمايش ها با توجه به پيچيدگي كار
– امكان چاپ نتايج آزمايش بيش از يك نمونه در يك برگه ( به صورت چند ستوني) با هدف صرفه جويي در مصرف كاغذ
– محاسبه خودكار نتايج آزمايش هاي سرولوژي طيور HI ـ (Average, CV%) همزمان با ورود داده هاي اوليه
– دارای بخش های -سرولوژي دام -سرولوژي طيور -کشت ميکروبي، مرضي -سم شناسي -Molecular Biology PCR -آناليز -Food Microbiology -پارازيتولوژي -باقیمانده های دارویی
– مديريت سطوح دسترسي و چاپ كد كاربر ثبت كننده نتيجه هر آزمايش در برگه جواب
– مشاهده ليست آزمايش هاي درخواست شده با امكان جستجوي پيشرفته
– امكان اجرا تحت شبكه